Vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán, Công ty Setfil bị xử phạt hơn 500 triệu đồng

DN này bị xử phạt 533 triệu đồng và bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung đình chỉ hoạt động giao dịch chứng khoán có thời hạn 4 tháng.

Hành vi vi phạm hành chính dẫn tới bị xử phạt nói trên là do Công ty Setfil không báo cáo về việc dự kiến giao dịch.

Theo đó, Công ty cổ phần Thiết bị xử lý nước Setfil, người có liên quan đến bà Kiều Hải Anh, Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Nam Định (mã chứng khoán: NDW) thực hiện giao dịch bán 1.333.029 cổ phiếu NDW (tương ứng 13,3 tỷ đồng theo mệnh giá cổ phiếu NDW) từ ngày 15/3/2023 đến ngày 21/3/2023 nhưng không báo cáo về việc dự kiến giao dịch.

Xem thêm tại haiquanonline.com.vn