Vì sao Vissan muốn giảm kế hoạch năm 2020?

Vì sao Vissan muốn giảm kế hoạch năm 2020?

CTCP Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản (Vissan, UPCoM: VSN) sắp lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020. Đáng chú ý khi doanh thu được điều chỉnh giảm 9% về mức 5,100 tỷ đồng nhưng mục tiêu lãi trước thuế vẫn giữ ở mức 180 tỷ đồng.

Hồi tháng 6, ĐHĐCĐ 2020 của Vissan đã thông qua kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu 5,580 tỷ đồng và lãi trước thuế 180 tỷ đồng.

Tuy nhiên, ngày 06/10 mới đây, HĐQT đã thông qua việc sắp lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020, thực hiện trong tháng 11/2020. Cụ thể như sau:

Nguồn: Vissan

Có thể thấy sản lượng kế hoạch các mặt hàng chủ lực của Vissan đều được điều chỉnh giảm so với chỉ tiêu ban đầu, nhiều nhất là thịt bò (giảm 58% sản lượng). Tổng doanh thu năm 2020 điều chỉnh giảm 9% về mức 5,100 tỷ đồng. Tuy nhiên, đáng chú ý là mục tiêu lãi trước thuế vẫn giữ ở mức 180 tỷ đồng. 

Quay lại với kế hoạch ban đầu (doanh thu 5,580 tỷ đồng và lãi trước thuế 180 tỷ đồng), Ban lãnh đạo đã chỉ ra cơ sở giả định để Vissan xây dựng các chỉ tiêu này là giá nguyên liệu heo hơi sẽ duy trì ở mức cao trong năm 2020, sau đó giảm dần ở năm 2021 và đi vào ổn định từ năm 2022 do ảnh hưởng của dịch ASF. Giá nguyên liệu bò hơi và các nguyên vật liệu sản xuất khác tương đối ổn định do Việt Nam gia nhập các hiệp định thương mại quốc tế nên nguồn nguyên liệu nhập khẩu sẽ dồi dào, giá cả cạnh tranh.

Bên cạnh đó, dịch Covid-19 ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Trên cơ sở dự báo, dịch bệnh diễn ra trong năm 2020, tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty sẽ đi vào ổn định từ năm 2021.

Theo đề xuất của HĐQT, Công ty sẽ không chia cổ tức năm 2020 để tăng năng lực tài chính thực hiện dự án di dời và đổi mới công nghệ nhà máy giết mổ gia súc và chế biến thực phẩm Vissan và đầu tư máy móc thiết bị sản xuất năm 2020.

Sau nửa đầu năm 2020, Vissan báo lãi sau thuế hợp nhất 88 tỷ đồng, giảm 12% so cùng kỳ. Công ty cho biết trong kỳ, lợi nhuận từ hoạt động chăn nuôi đã góp phần làm cho mức giảm lãi sau thuế hợp nhất thấp hơn so với của Công ty mẹ. Như vậy, Vissan đã thực hiện 41% về kế hoạch doanh thu và 60% về kế hoạch lợi nhuận năm 2020.

Kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2020 của Vissan. Đvt: Tỷ đồng

Duy Na

FILI

Giao dịch chứng khoán miễn phí trọn đời với Entrade X by DNSE

  • Mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ miễn phí
  • Đầu tư thông minh với Entrade X
  • Không thu phí duy trì tài khoản
  • Mở tài khoản chứng khoán trong 1 phút