Victory Capital muốn chuyển khoản nợ 1.000 tỷ đồng thành cổ phần

Công ty cổ phần Victory Capital (Mã: PTL) vừa thông báo bổ sung nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đối với việc phát hành thêm cổ phiếu nhằm tăng vốn điều lệ gấp đôi.

Theo đó, công ty bất động sản đưa nội dung phát hành cổ phiếu để hoán đổi khoản nợ vay 1.000 tỷ đồng. Khối lượng chào bán 100 triệu cổ phiếu, tương đương mức giá chuyển đổi 10.000 đồng cho mỗi cổ phần. 

Phương pháp xác định và tỷ lệ hoán đổi theo giá đóng cửa trung bình 60 phiên (từ ngày 10/1/2024 đến 9/4/2024) là 4.064 đồng/cổ phiếu. Giá trị sổ sách của công ty tính đến ngày 31/12/2023 là 4.777 đồng/cổ phiếu. Để đảm bảo lợi ích của cổ đông và khả năng phát hành thành công, Victory Capital cho biết tỷ lệ hoán đổi nợ được xác định là 10.000 đồng/cổ phiếu.

Số cổ phiếu trên sẽ được phân phối trực tiếp của chủ nợ và sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày phát hành. Vốn điều lệ công ty dự kiến tăng từ 1.000 tỷ lên mức 2.000 tỷ đồng.

Cũng theo tài liệu bổ sung, công ty dự kiến vay vốn các nhà đầu tư với tổng số tiền 1.000 tỷ đồng, bao gồm vay 300 tỷ đồng từ Công ty cổ phần Grand House và 700 tỷ đồng từ ông Lê Thế Tình.

Khoản vay trên dự kiến được thực hiện trong năm 2024, thời hạn vay tối đa không quá 12 tháng, chịu lãi suất 7,5%/năm.

Dòng tiền mới sẽ dùng để góp vốn vào các công ty con thực hiện đầu tư mở rộng quỹ đất và bổ sung vốn lưu động. Cụ thể, Victory Capital dùng 574 tỷ đồng góp vốn vào CTCP Đầu tư Bất động sản Tiến Phát Đạt, 289 tỷ đồng góp vốn vào CTCP Đầu tư Bất động sản Phúc Khang Gia, 12 tỷ đồng góp vốn vào CTCP Đầu tư Bất động sản Tân Long Phát và 125 tỷ đồng bổ sung vốn lưu động.

Ban lãnh đạo công ty nhận định ngành bất động sản sẽ bắt đầu ổn định trong năm 2024 và các năm tới, do đó HĐQT trình cổ đông thông qua chủ trương đầu tư dự án và phát triển quỹ đất, không giới hạn về quy mô và tổng mức đầu tư. 

HĐQT cũng lấy ý kiến về chủ trương mua bán sáp nhập các doanh nghiệp có ngành nghề phù hợp với quy mô và định hướng của công ty, phát triển theo hình thức đầu tư tài chính để tạo ra hệ sinh thái phù hợp với sự phát triển kinh doanh. 

Trong năm 2024, Victory Capital đặt mục tiêu doanh thu 159 tỷ đồng, gấp gần 5,9 lần cùng kỳ. Chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế là 42,3 tỷ đồng, cao hơn 16,6 lần so với thực hiện năm ngoái.

Xem thêm tại vietnambiz.vn