Vietnam Airlines đạt lợi nhuận quý cao kỷ lục kể từ khi chuyển sang mô hình cổ phần

Trong trong quý 1 vừa qua, doanh thu vận tải hàng không quốc tế đạt hơn 13.800 tỷ đồng, tăng 30,4% so sánh cùng kỳ 2023.
Trong quý I/2024, doanh thu vận tải hàng không quốc tế của Vietnam Airlines đạt hơn 13.800 tỷ đồng, tăng 30,4% so sánh cùng kỳ 2023.

Vietnam Airlines vừa công bố Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính Công ty mẹ giữa niên độ quý I/2024.

Theo đó, trong quý I/2024, Vietnam Airlines đạt 28.268 tỷ đồng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (quý I/2023 là 23.640 tỷ đồng); doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ là 27.964 tỷ đồng; lợi nhuận gộp về bán hành và cung cấp dịch vụ là 4.084,9 tỷ đồng (quý I/2023 là 1.959 tỷ đồng); lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh là 900 tỷ đồng (quý I/2023 là 57,2 tỷ đồng); lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp là 4.441 tỷ đồng (quý I/2023 là âm 37,3 tỷ đồng), trong đó lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ Vietnam Airlines là 4.334 tỷ đồng.

Đây là lợi nhuận hợp nhất sau thuế quý I lớn nhất mà Vietnam Airlines đạt được kể từ khi chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần vào năm 2014. Tại thời điểm quý I/2019 – năm đỉnh cao về kinh doanh trước khi dịch Covid-19 bùng phát, Vietnam Airlines cũng chỉ đạt lợi nhuận hợp nhất sau thuế là 1.212 tỷ đồng.

Trong văn bản gửi Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM, Vietnam Airlines cho biết, lợi nhuận hợp nhất sau thuế thu nhập doanh nghiệp trong quý 1/2024 và lợi nhuận sau thuế thu của Công ty mẹ tăng mạnh so với quý 1/2023 chủ yếu do quý 1/2024 là giai đoạn kinh doanh cao điểm trong ngành hàng không, Tổng công ty tiếp tục chủ động triển khai các giải pháp quyết liệt trong điều hành hoạt động kinh doanh: tối ưu hóa, nâng cao hiệu suất sử dụng đội bay, nguồn nhân lực; cắt giảm tối đa chi phí, đàm phán giảm giá dịch vụ, lãi suất… lãi gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ trong báo cáo mẹ và hợp nhất quý 1/2024 đạt trên 12,9% doanh thu.

Bên cạnh đó, tổng doanh thu và thu nhập khác quý 1/2024 của Công ty mẹ tăng 25,4% so với quý 1/2023 (tăng hơn 4.568 tỷ đồng) chủ yếu do doanh thu cung cấp dịch vụ tăng 23,6%, tương đương tăng hơn 4.179 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước do thị trường vận tải phục hồi mạnh, Tổng công ty đã khôi phục lại toàn bộ mạng bay nội địa và hầu hết các đường bay quốc tế đã được khai thác (so với giai đoạn trước covid) và mở thêm các đường bay mới.

Tổng chi phí quý 1/2024 của Công ty mẹ tăng 16,2% tương đương tăng 2.931 tỷ đồng so với quý 1/2023 chủ yếu tăng chi phí giá vốn (tăng tương ứng với tăng sản lượng). Tốc độ tăng tổng doanh thu và thu nhập khác của quý 1/2024 nhanh hơn so với tốc độ tăng tổng chi phí dẫn đến Công ty mẹ lãi gộp về cung cấp dịch vụ đạt hơn 3.520 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế tăng mạnh hơn 1.636 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước.

Lợi nhuận sau thuế hợp nhất của Vietnam Airlines trong quý 1/2024 tăng mạnh so với quý 1/2023 chủ yếu do Công ty mẹ và các công ty con kinh doanh đều kinh doanh có lãi so với cùng kỳ 2 năm trước. Ngoài ra, Tổng công ty có thu nhập khác hợp nhất đột biến do trong quí 1/2024 Pacific Airlines phát sinh thu nhập từ việc xóa nợ theo thỏa thuận trả.

Liên quan đến iện pháp, lộ trình khắc phục tình trạng cổ phiếu HVN bị kiểm soát, Vietnam Airlines cho biết là đã hoàn thành Đề án cơ cấu lại Tổng công ty giai đoạn 2021-2025 và đã báo cáo cổ đông và cấp có thẩm quyền xem xét phê duyệt.

Trong đề án, trong năm 2024- 2025, Tổng công ty sẽ thực hiện đồng bộ các giải pháp để khắc phục tình trạng âm vốn chủ sở hữu hợp nhất như: thực hiện đồng bộ các giải pháp để tăng cường thích nghi và kinh doanh có lãi; tái cơ cấu tài sản và danh mục đầu tư tài chính để gia tăng thu nhập, dòng tiền.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu HVN thời gian qua đã biến động tích cực tương ứng với hoạt động kinh doanh cốt lõi của Vietnam Airlines. Tính đến cuối tháng 4/2024, cổ phiếu HVN đang có mức giá 17.250 đồng/cp, thuộc vùng cao nhất kể từ tháng 8/2022 và tăng 41% so với đầu năm nay. Vốn hóa của Vietnam Airlines hiện nay đạt 38.200 tỷ đồng, tương đương 1,5 tỷ USD.

Xem thêm tại baodautu.vn