Vissan báo lãi sau thuế quý 3 tăng 21%, dù thất thu mảng thực phẩm chế biến

Vissan báo lãi sau thuế quý 3 tăng 21%, dù thất thu mảng thực phẩm chế biến

Dù thất thu ở mảng thực phẩm chế biến, CTCP Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản (Vissan, UPCoM: VSN) vẫn lãi sau thuế hơn 43 tỷ đồng trong quý 3/2021, tăng 21% so với cùng kỳ năm trước.

Trong bối cảnh nhiều hàng, quán buộc phải đóng cửa do thực hiện giãn cách xã hội, doanh thu mảng thực phẩm chế biến của Vissan trong quý 3 giảm gần 32% so cùng kỳ, trong khi doanh thu mảng thịt tươi sống vẫn ổn định. Kết quả, doanh thu thuần của Công ty giảm 16%, còn gần 1,059 tỷ đồng.

Nhưng nhờ giá vốn giảm đến 23%, lợi nhuận gộp của Vissan tăng 11%, lên gần 266 tỷ đồng.

Dù doanh thu sụt giảm nhưng chi phí bán hàng của Vissan lại tăng 10%, lên gần 164 tỷ đồng, đa phần là chi phí chi trả cho nhân viên bán hàng. Ngoài ra, chi phí quản lý cũng tăng 7%, lên hơn 50 tỷ đồng.

Tuy nhiên, Vissan vẫn lãi sau thuế hơn 43 tỷ đồng trong quý 3, tăng 21% so cùng kỳ. Nhưng do lợi nhuận nửa đầu năm bị kéo lùi, lợi nhuận sau thuế 9 tháng đầu năm giảm nhẹ 3%, còn gần 120 tỷ đồng.

So với kế hoạch lãi trước thuế 180 tỷ đồng trong năm 2021, VSN đã thực hiện được 83% mục tiêu đề ra sau 9 tháng đầu năm.

Kết quả kinh doanh quý 3 và 9 tháng đầu năm của Vissan. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC quý 3/2021 của Vissan

Tổng tài sản của Vissan tại thời điểm 30/09/2021 ghi nhận gần 2,057 tỷ đồng, giảm 4% so với đầu năm. Trong đó, hàng tồn kho và khoản phải thu lần lượt giảm 26% và 9%, còn hơn 491 tỷ đồng và hơn 316 tỷ đồng. Ngược lại, tiền và tiền gửi tăng 25%, lên hơn 760 tỷ đồng.

Mặt khác, nợ phải trả giảm 14%, còn hơn 870 tỷ đồng. Tổng nợ vay giảm một nửa, còn gần 185 tỷ đồng. Tuy nhiên, chi phí phải trả ngắn hạn lại tăng 82%, lên hơn 131 tỷ đồng, chủ yếu do tăng chi phí thuê mặt bằng.

Hà Lễ

FILI

Giao dịch chứng khoán miễn phí trọn đời với Entrade X by DNSE

  • Mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ miễn phí
  • Đầu tư thông minh với Entrade X
  • Không thu phí duy trì tài khoản
  • Mở tài khoản chứng khoán trong 1 phút