Vissan lãi sau thuế hơn 46 tỷ đồng trong quý 1/2020, tăng 19%

Vissan lãi sau thuế hơn 46 tỷ đồng trong quý 1/2020, tăng 19%

CTCP Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản (Vissan, UPCoM: VSN) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 1/2020 với doanh thu thuần hơn 1,453 tỷ đồng và lãi sau thuế 46.5 tỷ đồng, lần lượt tăng 21% và 19% so cùng kỳ. Lợi nhuận phát sinh từ hoạt động nuôi heo tại chi nhánh là động lực cho kết quả tăng trưởng quý 1 của VSN.

Kết quả kinh doanh hợp nhất quý 1/2020 của VSN. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 1/2020 của VSN

Doanh thu thuần quý 1/2020 của VSN đạt hơn 1,453 tỷ đồng, tăng 21% so cùng kỳ. Trong đó, doanh thu thịt tươi sống chiếm gần 669 tỷ đồng, tăng 20%; doanh thu thực phẩm chế biến chiếm gần 742 tỷ đồng, tăng 22%.

KHÓA HỌC ONLINE

Chứng khoán Cơ bản

  • Khai giảng: 25/5/2020
  • Ưu đãi 50% ++

Hotline: 0908 16 98 98

>>Đăng ký ngay

Chi phí bán hàng trong kỳ gia tăng 24% lên mức 183 tỷ đồng. Ngược lại chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 16% về còn gần 52 tỷ đồng.

VSN ghi nhận lãi sau thuế 46.5 tỷ đồng, tăng 19% so với kết quả quý 1/2019. Theo VSN, lợi nhuận tăng phát sinh từ hoạt động chăn nuôi heo tại chi nhánh. Đồng thời, Công ty không trích lập lợi thế kinh doanh trong kỳ do đã thực hiện đủ trong năm 2019.

Đến cuối quý 1/2020, VSN có tổng tài sản gần 1,747 tỷ đồng, giảm 10% so với hồi đầu năm. Trong đó, tài sản ngắn hạn chiếm gần 1,224 tỷ đồng, giảm 13%. Giá trị hàng tồn kho thể hiện gần 533 tỷ đồng, giảm 19%.

Thuyết minh hàng tồn kho của VSN
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 1/2020 của VSN

Nợ phải trả của VSN tại thời điểm 31/3/2020 ghi nhận gần 632 tỷ đồng, giảm 28% so với hồi đầu năm. Trong đó, khoản nợ phải trả người bán ngắn hạn chiếm gần 247 tỷ đồng (giảm 96 tỷ đồng), khoản vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn gần 117 tỷ đồng (giảm 80 tỷ đồng).

Duy Na

FILI

Giao dịch chứng khoán miễn phí trọn đời với Entrade X by DNSE

  • Mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ miễn phí
  • Đầu tư thông minh với Entrade X
  • Không thu phí duy trì tài khoản
  • Mở tài khoản chứng khoán trong 1 phút