Vợ và em trai Chủ tịch Trương Anh Tuấn rút khỏi HĐQT Địa ốc Hoàng Quân

Ngày 07/05, CTCP Tư vấn Thương mại Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân (mã: HQC, sàn HoSE) công bố đơn từ nhiệm của 3 thành viên HĐQT không điều hành. Đó là bà Nguyễn Thị Diệu Phương - Phó Chủ tịch HĐQT, là vợ của Chủ tịch HQC Trương Anh Tuấn; ông Trương Thái Sơn - Thành viên HĐQT, em trai ông Tuấn; và ông Nguyễn Văn Toàn - Thành viên HĐQT.

Cả 3 cá nhân trên đều có cùng lý do từ nhiệm là bản thân không đủ điều kiện và thời gian để tiếp tục đảm nhiệm vai trò thành viên HĐQT được giao.

Vợ và em trai Chủ tịch Trương Anh Tuấn rút khỏi HĐQT Địa ốc Hoàng Quân- Ảnh 1.

Trong báo cáo thường niên 2023, ngoài đảm nhiệm chức vụ tại HQC, bà Phương còn đang đồng thời làm Phó Chủ tịch HĐQT CTCP Địa ốc Hoàng Quân Cần Thơ và Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Tây Nam Á, Thành viên HĐQT CTCP Y khoa Vietmed; Thành viên HĐTV tại Công ty TNHH Đầu tư Giáo dịch Hoàng Quân và Công ty TNHH Tập đoàn Đông Dương Land.

Còn ông Sơn đang giữ chức Tổng Giám đốc tại Công ty TNHH Thẩm định giá Hoàng Quân và CTCP Đầu tư và Thẩm định Quốc tế Đông Dương.

Cuối cùng là ông Toàn, ông đang đồng thời là Hiệu trưởng và Thành viên HĐQT tại Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Tây Nam Á.

Ba thành viên HĐQT HQC nộp đơn từ nhiệm trong bối cảnh Công ty vẫn chưa chốt được ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024.

Trong diễn biến khác, Chủ tịch HQC - ông Trương Anh Tuấn trở thành Chủ tịch HĐQT kiêm đại diện pháp luật của CTCP Đầu tư Thành phố Vàng từ ngày 25/04/2024.

Ngày 4/3/2024, Địa ốc Hoàng Quân đã hoàn tất phát hành 100 triệu cổ phiếu riêng lẻ với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, huy động 1.000 tỷ đồng. Trong đó, cổ phiếu phát hành riêng lẻ bị hạn chế chuyển nhượng trong 1 năm kể từ ngày 4/3/2024.

Theo kế hoạch sử dụng vốn mới điều chỉnh gần nhất, Địa ốc Hoàng Quân sẽ dùng 400 tỷ đồng để mua cổ phần từ cổ đông hiện hữu CTCP Đầu tư Thành phố Vàng; và dùng 600 tỷ đồng để mua cổ phần phát hành riêng lẻ của CTCP Đầu tư Thành phố Vàng.

Xem thêm tại cafef.vn