Vợ và em trai ông Trương Anh Tuấn muốn rút khỏi HĐQT Địa ốc Hoàng Quân (HQC) trước thềm ĐHCĐ 2024

Ngày 7/5, ba thành viên HĐQT không điều hành của CTCP Tư vấn Thương mại Dịch vụ Địa Ốc Hoàng Quân (MCK: HQC) gồm ông Trương Thái Sơn, ông Nguyễn Văn Toàn và bà Nguyễn Thị Diệu Phương bất ngờ đồng loạt nộp đơn từ nhiệm.

Trong đó, bà Nguyễn Thị Diệu Phương là vợ Chủ tịch Trương Anh Tuấn và ông Trương Thái Sơn là em trai ông Trương Anh Tuấn.

Vợ và em trai ông Trương Anh Tuấn muốn rút khỏi HĐQT Địa ốc Hoàng Quân (HQC) trước thềm ĐHCĐ 2024
Đơn xin từ nhiệm của bà Nguyễn Thị Diệu Phương - vợ của ông Trương Anh Tuấn

Trong báo cáo thường niên 2023, ngoài đảm nhiệm chức vụ tại HQC, bà Phương còn đang đồng thời làm Phó Chủ tịch HĐQT CTCP Địa ốc Hoàng Quân Cần Thơ và Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Tây Nam Á; thành viên HĐQT CTCP Y khoa Vietmed; thành viên HĐTV tại Công ty TNHH Đầu tư Giao dịch Hoàng Quân và Công ty TNHH Tập đoàn Đông Dương Land.

Ông Trương Thái Sơn đang giữ chức Tổng Giám đốc tại Công ty TNHH Thẩm định giá Hoàng Quân và CTCP Đầu tư và Thẩm định Quốc tế Đông Dương.

Cuối cùng là ông Nguyễn Văn Toàn, đang đồng thời là Hiệu trưởng và Thành viên HĐQT tại Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Tây Nam Á.

Cả 3 thành viên HĐQT đều cùng có cùng lý do từ nhiệm là bản thân không đủ điều kiện và thời gian để tiếp tục đảm nhiệm vai trò thành viên HĐQT được giao.

Với sự rút lui này, Hoàng Quân chỉ còn 2 thành viên là ông Tuấn và ông Lý Quang Minh.

Được biết, Địa ốc Hoàng Quân vẫn chưa tổ chức ĐHĐCĐ năm 2024. Công ty vừa chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự vào ngày 26/4, thời gian tổ chức dự kiến không muộn hơn ngày 30/6.

Xem thêm tại nguoiquansat.vn