16:34, 30/12/2021

VPD: Quyết định của HĐQT về việc miễn nhiệm chức vụ Phó TGĐ

Trong bài viết này:

    Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam thông báo Quyết định của HĐQT về việc miễn nhiệm chức vụ Phó TGĐ như sau:

    Tài liệu đính kèm

    HOSE