13:55, 30/05/2022

VPD: Biên bản họp và nghị quyết của HĐQT về việc bầu Ông Nguyễn Hoàng Đạo giữ chức Chủ tịch HĐQT - Ông Nguyễn Thanh Tùng tiếp tục giữ chức Tổng Giám Đốc

Trong bài viết này:

    Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam thông báo thay đổi nhân sự công ty như sau:


     

    Tài liệu đính kèm

    HOSE