"Vua tôm" Minh Phú: Tồn kho tăng, Lợi nhuận giảm 35%, trữ tiền còn vỏn vẹn hơn 40 tỷ đồng

CTCP Tập đoàn Thủy sản Minh Phú (UPCoM: MPC) vừa công bố tình hinh kinh doanh công ty mẹ trong quý đầu năm. Theo đó, MPC ghi nhận doanh thu thuần trong quý I/2024 đạt 1.316,6 tỷ đồng, tăng 34% so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn hàng bán trong kỳ tăng thêm 37%, lên mức 1.215 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp cũng ở mức 101,4 tỷ đồng, tăng 7,7% so với cùng kỳ năm trước. Biên lãi gộp giảm từ 9,6% xuống 7,6%.

Thủy sản Minh Phú mẹ báo lãi giảm mạnh trọng quý I/2024

Doanh thu hoạt động tài chính giảm mạnh từ 143,3 tỷ đồng xuống 37 tỷ đồng, chi phí tài chính cũng giảm từ 126,4 tỷ đồng xuống 26,3 tỷ đồng.

Chi phí bán hàng tăng 26%, lên 66,5 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp tăng nhẹ 4% so với cùng kỳ, ở mức gần 22 tỷ đồng.

Kết quả, lợi nhuận sau thuế của MPC đạt 24,9 tỷ đồng, giảm 35% so cùng kỳ năm trước. MPC giải trình do công ty mẹ nhận cổ tức từ công ty con giảm so với cùng kỳ.

Quy mô tài sản của MPC tính tới 30/4/2024 đạt 7.657 tỷ đồng, tăng 1,1% so với đầu năm 202. Trữ tiền giảm sâu hơn 85%, còn vỏn vẹn 43,7 tỷ đồng, trong khi đầu năm ở mức hơn 300 tỷ đồng. Trong đó, doanh nghiệp có 8,8 tỷ đồng đầu tư vào chứng khoán nhưng dự phòng giảm giá tới gần 5,6 tỷ đồng. Tiền gửi ngân hàng của doanh nghiệp giảm từ 67 tỷ đồng xuống còn 40 tỷ đồng.

Tại ngày cuối kỳ, doanh nghiệp không còn khoản tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn dưới 3 tháng, trong khi đó tại ngày đầu năm 2024 khoản này ở mức 228 tỷ đồng. Khoản phải thu ngắn hạn tăng nhẹ lên 950,5 tỷ đồng. Cổ tức phải thu từ công ty con giảm 34%, từ mức 67 tỷ đồng xuống còn 43,7 tỷ đồng.

Hàng tồn kho của doanh nghiệp đạt 2.176 tỷ đồng, tương ứng tăng 11,9% so với đầu năm.

Bên kia bảng cân đối kế toán ghi nhận, tổng nợ phải trả của doanh nghiệp tại ngày 31/3/2024 đạt 2.229 tỷ đồng, tăng 3,3% so với đầu năm. Trong đó, biến động lớn đến từ khoản phải trả người bán ngắn hạn khi tăng từ 106 tỷ đồng lên 272 tỷ đồng. Khoản phải trả người lao động giảm sâu 84%, còn 8,3 tỷ đồng. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn giảm từ 1.874 tỷ đồng xuống còn 1.722 tỷ đồng.

Năm 2024, MPC đã đặt mục tiêu mang về 15.805 tỷ đồng doanh thu, tăng khoảng 46% so với năm 2023, và lợi nhuận sau thuế đạt 1.021 tỷ đồng. Sau một năm 2023 ghi nhận lỗ nặng, MPC kỳ vọng sẽ phục hồi và đây là mức lãi cao nhất kể từ năm 2008.

Trong báo cáo thường niên năm 2023, Tổng Giám đốc MPC Lê Văn Quang, đã tuyên bố rằng MPC sẽ tiếp tục phát triển chuỗi giá trị tôm với mục tiêu hướng đến kinh tế tuần hoàn và kinh tế xanh dựa trên nền tảng số.

Minh Phú đã và đang tiến hành số hóa chuỗi giá trị, cho phép truy xuất nguồn gốc từ trại giống đến trang trại nuôi, nhà máy chế biến và hệ thống phân phối đến người tiêu dùng.

MPC đã đặt chiến lược quan trọng là đạt được giá thành tôm nguyên liệu Việt Nam bằng với Ecuador vào năm 2030. Là một trong những doanh nghiệp hàng đầu trong ngành tôm Việt Nam, MPC đã đưa ra nhiều giải pháp để đạt được mục tiêu này.

Năm 2024, Minh Phú đã đề ra kế hoạch sản xuất và xuất khẩu 56.000 tấn tôm với kim ngạch 630 triệu USD. Trong tương lai, MPC hướng đến mục tiêu xuất khẩu 70.000 tấn tôm với kim ngạch xuất khẩu 720 triệu USD.

Doanh nghiệp cũng sẽ tiếp tục cải thiện và tăng cường sản xuất tôm giống theo công nghệ sinh học MPBiO với mục tiêu đến năm 2035 tự chủ được 50% nhu cầu tôm nguyên liệu.

'Vua tôm' Minh Phú (MPC) đặt mục tiêu lãi kỷ lục

Xem thêm tại nguoiquansat.vn