Xử phạt Chứng khoán An Bình vì vi phạm công bố thông tin

Ngày 4/4, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với CTCP Chứng khoán An Bình (ABS - Mã: ABW).

Công ty bị phạt 85 triệu đồng do vi phạm không công bố thông tin và công bố thông tin không đúng thời hạn. Các tài liệu không công bố là: Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu năm 2020, tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu năm 2020, công bố thông tin về việc hoàn tất 43 đợt mua lại trái phiếu trước hạn trái phiếu mã ABS.BOND.2020.

Những tài liệu công bố không đúng hạn là: Tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu năm 2022, báo cáo tài chính năm 2022, tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán đủ điều kiện năm 2022, công bố thông tin về việc hoàn tất 24 đợt mua lại trái phiếu trước hạn trái phiếu mã ABSCH2123001.

Về tình hình kinh doanh, năm 2023, Chứng khoán An Bình ghi nhận lãi ròng 77,8 tỷ đồng, giảm 11,1% so với cả năm 2022. Tại ngày 31/12/2023, tổng giá trị tài sản của Chứng khoán An Bình đạt 2.299 tỷ đồng, gần tương đương con số tại ngày 30/9/2023. Trong đó, cho vay margin 652,7 tỷ đồng, giảm nhẹ 2,2% so với thời điểm cuối quý III/2023.

Chốt phiên 5/4, cổ phiếu ABW giảm 2,83% xuống 10.300 VND/cp, tương đương mức vốn hóa 1.042 tỷ đồng. 

Xem thêm tại vietnambiz.vn