Xuất nhập khẩu than VINACOMIN: Liên tiếp trượt thầu, lợi nhuận giảm sâu

Ngay sau đó, tháng 10/2023, CLM tham dự ‘Gói thầu số 03: Thiết bị công tác’ của Công ty cổ phần than Vàng Danh – Vinacomin cùng 4 nhà đầu tư khác. CLM cũng không thể vượt qua được các nhà thầu khác vì lý do không đạt kỹ thuật.

Tiếp đó, đầu tháng 11/2023, CLM tiếp tục trượt gói thầu 04 ‘cung cấp thiết bị vận tải’ và gói thầu 02 ‘cung cấp hệ thống thiết bị giá chống thuỷ lực liên kết bằng xích’ của Công ty cổ phần Than Mông Dương – Vinacomin. Lý do là vì CLM có vốn góp 55,4% từ công ty mẹ là Tập đoàn than khoáng sản Việt Nam, lớn hơn tỷ lệ khống chế 20% quy định trong Luật Đấu thầu và trong chính hồ sơ mời thầu.

Về hoạt động kinh doanh 9 tháng đầu năm 2023, CLM ghi nhận doanh thu hơn 13.403 tỷ đồng, tăng hơn 3.376 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước. Mặc dù, doanh thu tăng hơn 34% nhưng lợi nhuận doanh nghiệp lại giảm sâu đến 64% so với cùng kỳ, chỉ đạt gần 106 tỷ đồng. Nguyên nhân lợi nhuận giảm so với cùng kỳ năm 2022 được cho là doanh nghiệp trượt liên tiếp nhiều gói thầu cung cấp than cho các nhà máy điện.

Đáng nói, doanh thu tăng mạnh nhưng khoản phải thu ngắn hạn của CLM tăng đột biến hơn 763%, tương đương 733 tỷ đồng so với đầu năm, phải thu ngắn hạn tăng đột biến từ các khách hàng quen thuộc như Công ty kho vận và Cảng Cẩm Phả - Vinacomin hơn 487 tỷ đồng, Công ty chế biến than Quảng Ninh hơn 136 tỷ đồng, Công ty cổ phần Tập đoàn Long Thuận hơn 70 tỷ đồng và Công ty CP Than Cao Sơn – Vinacomin hơn 40 tỷ.

Bên cạnh đó, CLM ghi nhận hàng tồn kho tăng hơn 332 tỷ đồng so với đầu năm 2023.

Về nguồn vốn, CLM ghi nhận nợ phải trả tăng hơn 763 tỷ đồng, chủ yếu là nợ Công ty Wel-Hunt hơn 342 tỷ, nợ Công ty DPM Holding Pte Ltd hơn 257 tỷ đồng, nợ Công ty HMS Bergbau AG hơn 131 tỷ đồng. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn tăng hơn 95 tỷ đồng so với đầu năm 2023.

Tại thời điểm cuối năm 2022, vốn điều lệ Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Than - Vinacomin đạt 110 tỉ đồng, trong đó Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam chiếm 55,41% cổ phần. 9 tháng đầu năm 2023, CLM ghi nhận doanh thu nội bộ của Tập đoàn đạt hơn 12.691 tỷ đồng.

Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Than - Vinacomin được thành lập vào năm 1982, tiền thân là Công ty xuất nhập khẩu than và cung ứng vật tư “Coalimex”. Năm 1995, CLM trở thành thành viên thuộc Tổng công ty than Việt Nam – VINCOAL, tham gia vào các hoạt động xuất, nhập khẩu và kinh doanh trong ngành than.

Xem thêm tại vietnamfinance.vn