14:07, 03/08/2022

YEG: Quyết định của HĐQT về việc chuyển nhượng cổ phần và thành lập công ty con gián tiếp

Trong bài viết này:

    Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 thông báo Quyết định của HĐQT về việc chuyển  nhượng cổ phần và thành lập công ty con gián tiếp như sau:

    Tài liệu đính kèm

    HOSE