CFPT2208

HOSE

Chứng quyền FPT/4M/SSI/C/EU/Cash-13 phát hành bởi CTCP Chứng khoán SSI

Giá gần nhất của CFPT2208

Biến động
0.01 - 2.42
KLGD ngày gần nhất
-
Giá hoà vốn (không tính phí và lãi)
85.04
Giá cơ sở gần nhất
76,200.00
Ngày giao dịch đầu tiên
22/09/2022
Ngày giao dịch cuối cùng
30/12/2022

Thông tin cơ bản của CFPT2208

Tài sản cơ sở
CTCP FPT
Kỳ hạn
4 tháng
Tỷ lệ chuyển đổi
4:1
Giá chuyển đổi
85.00
Khối lượng phát hành
8,000,00
Khối lượng niêm yết
8,000,00
Cty CK phát hành
CTCP Chứng khoán SSI
Tỷ lệ điều chỉnh do quyền
1
Bản cáo bạch
Xem file