CHDB2210

HOSE

Chứng quyền.HDB.KIS.M.CA.T.15 phát hành bởi CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam

Giá gần nhất của CHDB2210

Biến động
0.01 - 1.05
KLGD ngày gần nhất
-
Giá hoà vốn (không tính phí và lãi)
23.14
Giá cơ sở gần nhất
18,600.00
Ngày giao dịch đầu tiên
06/09/2022
Ngày giao dịch cuối cùng
08/03/2023

Thông tin cơ bản của CHDB2210

Tài sản cơ sở
Ngân hàng TMCP Phát triển TP. HCM
Kỳ hạn
7 tháng
Tỷ lệ chuyển đổi
3.9979:1
Giá chuyển đổi
23.10
Khối lượng phát hành
3,000,00
Khối lượng niêm yết
3,000,00
Cty CK phát hành
CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam
Tỷ lệ điều chỉnh do quyền
0.7996
Bản cáo bạch
Xem file