CHDB2210

HOSE

Chứng quyền.HDB.KIS.M.CA.T.15 phát hành bởi CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam

Giá gần nhất của CHDB2210

Biến động
0.60 - 1.05
KLGD ngày gần nhất
-
Giá hoà vốn (không tính phí và lãi)
31.14
Giá cơ sở gần nhất
19,300.00
Ngày giao dịch đầu tiên
06/09/2022
Ngày giao dịch cuối cùng
08/03/2023

Thông tin cơ bản của CHDB2210

Tài sản cơ sở
Ngân hàng TMCP Phát triển TP. HCM
Kỳ hạn
7 tháng
Tỷ lệ chuyển đổi
5:1
Giá chuyển đổi
28.89
Khối lượng phát hành
3,000,00
Khối lượng niêm yết
3,000,00
Cty CK phát hành
CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam
Tỷ lệ điều chỉnh do quyền
1
Bản cáo bạch
Xem file