CHPG2220

HOSE

Chứng quyền HPG/4M/SSI/C/EU/Cash-13 phát hành bởi CTCP Chứng khoán SSI

Giá gần nhất của CHPG2220

Biến động
0.01 - 1.80
KLGD ngày gần nhất
-
Giá hoà vốn (không tính phí và lãi)
24.02
Giá cơ sở gần nhất
18,000.00
Ngày giao dịch đầu tiên
22/09/2022
Ngày giao dịch cuối cùng
30/12/2022

Thông tin cơ bản của CHPG2220

Tài sản cơ sở
CTCP Tập đoàn Hòa Phát
Kỳ hạn
4 tháng
Tỷ lệ chuyển đổi
2:1
Giá chuyển đổi
24.00
Khối lượng phát hành
32,000,00
Khối lượng niêm yết
32,000,00
Cty CK phát hành
CTCP Chứng khoán SSI
Tỷ lệ điều chỉnh do quyền
1
Bản cáo bạch
Xem file