CHPG2225

HOSE

Chứng quyền HPG/ACBS/Call/EU/Cash/8M/19 phát hành bởi Công ty TNHH Chứng khoán ACB

Giá gần nhất của CHPG2225

Biến động
0.40 - 2.01
KLGD ngày gần nhất
-
Giá hoà vốn (không tính phí và lãi)
21.47
Giá cơ sở gần nhất
21,600.00
Ngày giao dịch đầu tiên
26/10/2022
Ngày giao dịch cuối cùng
02/06/2023

Thông tin cơ bản của CHPG2225

Tài sản cơ sở
CTCP Tập đoàn Hòa Phát
Kỳ hạn
8 tháng
Tỷ lệ chuyển đổi
3:1
Giá chuyển đổi
17.00
Khối lượng phát hành
18,000,00
Khối lượng niêm yết
18,000,00
Cty CK phát hành
Công ty TNHH Chứng khoán ACB
Tỷ lệ điều chỉnh do quyền
1
Bản cáo bạch
Xem file