CHPG2304

HOSE

Chứng quyền CHPG02MBS22CE phát hành bởi CTCP Chứng khoán MB

Giá gần nhất của CHPG2304

Biến động
0.82 - 2.94
KLGD ngày gần nhất
-
Giá hoà vốn (không tính phí và lãi)
28.56
Giá cơ sở gần nhất
28,150.00
Ngày giao dịch đầu tiên
09/03/2023
Ngày giao dịch cuối cùng
14/08/2023

Thông tin cơ bản của CHPG2304

Tài sản cơ sở
CTCP Tập đoàn Hòa Phát
Kỳ hạn
6 tháng
Tỷ lệ chuyển đổi
2:1
Giá chuyển đổi
23.00
Khối lượng phát hành
5,000,00
Khối lượng niêm yết
5,000,00
Cty CK phát hành
CTCP Chứng khoán MB
Tỷ lệ điều chỉnh do quyền
1
Bản cáo bạch
Xem file