CHPG2310

HOSE

Chứng quyền.HPG.KIS.M.CA.T.28 phát hành bởi CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam

Giá gần nhất của CHPG2310

Biến động
0.66 - 1.69
KLGD ngày gần nhất
-
Giá hoà vốn (không tính phí và lãi)
26.42
Giá cơ sở gần nhất
26,600.00
Ngày giao dịch đầu tiên
16/06/2023
Ngày giao dịch cuối cùng
28/09/2023

Thông tin cơ bản của CHPG2310

Tài sản cơ sở
CTCP Tập đoàn Hòa Phát
Kỳ hạn
4 tháng
Tỷ lệ chuyển đổi
4:1
Giá chuyển đổi
23.22
Khối lượng phát hành
8,000,00
Khối lượng niêm yết
8,000,00
Cty CK phát hành
CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam
Tỷ lệ điều chỉnh do quyền
1
Bản cáo bạch
Xem file