CKDH2209

HOSE

Chứng quyền.KDH.KIS.M.CA.T.10 phát hành bởi CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam

Giá gần nhất của CKDH2209

Biến động
0.01 - 1.77
KLGD ngày gần nhất
-
Giá hoà vốn (không tính phí và lãi)
36.42
Giá cơ sở gần nhất
26,600.00
Ngày giao dịch đầu tiên
19/07/2022
Ngày giao dịch cuối cùng
24/03/2023

Thông tin cơ bản của CKDH2209

Tài sản cơ sở
CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền
Kỳ hạn
9 tháng
Tỷ lệ chuyển đổi
7.27:1
Giá chuyển đổi
36.34
Khối lượng phát hành
4,000,00
Khối lượng niêm yết
4,000,00
Cty CK phát hành
CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam
Tỷ lệ điều chỉnh do quyền
1
Bản cáo bạch
Xem file