CMBB2207

HOSE

Chứng quyền.MBB.KIS.M.CA.T.04 phát hành bởi CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam

Giá gần nhất của CMBB2207

Biến động
0.50 - 0.92
KLGD ngày gần nhất
-
Giá hoà vốn (không tính phí và lãi)
28.46
Giá cơ sở gần nhất
21,250.00
Ngày giao dịch đầu tiên
03/06/2022
Ngày giao dịch cuối cùng
30/12/2022

Thông tin cơ bản của CMBB2207

Tài sản cơ sở
Ngân hàng TMCP Quân Đội
Kỳ hạn
7 tháng
Tỷ lệ chuyển đổi
10:1
Giá chuyển đổi
23.46
Khối lượng phát hành
1,260,00
Khối lượng niêm yết
1,260,00
Cty CK phát hành
CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam
Tỷ lệ điều chỉnh do quyền
1
Bản cáo bạch
Xem file