CMBB2207

HOSE

Chứng quyền.MBB.KIS.M.CA.T.04 phát hành bởi CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam

Giá gần nhất của CMBB2207

Biến động
0.01 - 0.92
KLGD ngày gần nhất
-
Giá hoà vốn (không tính phí và lãi)
19.63
Giá cơ sở gần nhất
17,400.00
Ngày giao dịch đầu tiên
03/06/2022
Ngày giao dịch cuối cùng
30/12/2022

Thông tin cơ bản của CMBB2207

Tài sản cơ sở
Ngân hàng TMCP Quân Đội
Kỳ hạn
7 tháng
Tỷ lệ chuyển đổi
8.3333:1
Giá chuyển đổi
19.55
Khối lượng phát hành
1,260,00
Khối lượng niêm yết
1,260,00
Cty CK phát hành
CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam
Tỷ lệ điều chỉnh do quyền
0.8333
Bản cáo bạch
Xem file