CMSN2209

HOSE

Chứng quyền.MSN.KIS.M.CA.T.17 phát hành bởi CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam

Giá gần nhất của CMSN2209

Biến động
0.01 - 1.33
KLGD ngày gần nhất
-
Giá hoà vốn (không tính phí và lãi)
111.61
Giá cơ sở gần nhất
78,000.00
Ngày giao dịch đầu tiên
18/07/2022
Ngày giao dịch cuối cùng
24/03/2023

Thông tin cơ bản của CMSN2209

Tài sản cơ sở
CTCP Tập đoàn Masan
Kỳ hạn
9 tháng
Tỷ lệ chuyển đổi
19.85:1
Giá chuyển đổi
111.41
Khối lượng phát hành
4,000,00
Khối lượng niêm yết
4,000,00
Cty CK phát hành
CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam
Tỷ lệ điều chỉnh do quyền
1
Bản cáo bạch
Xem file