CMSN2214

HOSE

Chứng quyền MSN/ACBS/Call/EU/Cash/8M/22 phát hành bởi Công ty TNHH Chứng khoán ACB

Giá gần nhất của CMSN2214

Biến động
0.01 - 1.91
KLGD ngày gần nhất
-
Giá hoà vốn (không tính phí và lãi)
100.20
Giá cơ sở gần nhất
72,300.00
Ngày giao dịch đầu tiên
26/10/2022
Ngày giao dịch cuối cùng
02/06/2023

Thông tin cơ bản của CMSN2214

Tài sản cơ sở
CTCP Tập đoàn Masan
Kỳ hạn
8 tháng
Tỷ lệ chuyển đổi
10:1
Giá chuyển đổi
100.00
Khối lượng phát hành
3,000,00
Khối lượng niêm yết
3,000,00
Cty CK phát hành
Công ty TNHH Chứng khoán ACB
Tỷ lệ điều chỉnh do quyền
1
Bản cáo bạch
Xem file