CMWG2206

HOSE

Chứng quyền MWG/BSC/C/7M/EU/Cash/2022-01 phát hành bởi CTCP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam

Giá gần nhất của CMWG2206

Biến động
0.01 - 2.06
KLGD ngày gần nhất
-
Giá hoà vốn (không tính phí và lãi)
88.11
Giá cơ sở gần nhất
43,600.00
Ngày giao dịch đầu tiên
29/06/2022
Ngày giao dịch cuối cùng
05/01/2023

Thông tin cơ bản của CMWG2206

Tài sản cơ sở
CTCP Đầu tư Thế giới Di động
Kỳ hạn
7 tháng
Tỷ lệ chuyển đổi
4.97:1
Giá chuyển đổi
88.06
Khối lượng phát hành
1,800,00
Khối lượng niêm yết
1,800,00
Cty CK phát hành
CTCP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam
Tỷ lệ điều chỉnh do quyền
1
Bản cáo bạch
Xem file