CPNJ2205

HOSE

Chứng quyền PNJ/VCSC/M/Au/T/A6 phát hành bởi CTCP Chứng khoán Bản Việt

Giá gần nhất của CPNJ2205

Biến động
0.01 - 2.28
KLGD ngày gần nhất
-
Giá hoà vốn (không tính phí và lãi)
95.40
Giá cơ sở gần nhất
86,800.00
Ngày giao dịch đầu tiên
02/08/2022
Ngày giao dịch cuối cùng
11/01/2023

Thông tin cơ bản của CPNJ2205

Tài sản cơ sở
CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận
Kỳ hạn
6 tháng
Tỷ lệ chuyển đổi
4.4353:1
Giá chuyển đổi
95.36
Khối lượng phát hành
4,000,00
Khối lượng niêm yết
4,000,00
Cty CK phát hành
CTCP Chứng khoán Bản Việt
Tỷ lệ điều chỉnh do quyền
0.7392
Bản cáo bạch
Xem file