CPNJ2205

HOSE

Chứng quyền PNJ/VCSC/M/Au/T/A6 phát hành bởi CTCP Chứng khoán Bản Việt

Giá gần nhất của CPNJ2205

Biến động
0.25 - 2.28
KLGD ngày gần nhất
-
Giá hoà vốn (không tính phí và lãi)
132.00
Giá cơ sở gần nhất
113,900.00
Ngày giao dịch đầu tiên
02/08/2022
Ngày giao dịch cuối cùng
11/01/2023

Thông tin cơ bản của CPNJ2205

Tài sản cơ sở
CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận
Kỳ hạn
6 tháng
Tỷ lệ chuyển đổi
6:1
Giá chuyển đổi
129.00
Khối lượng phát hành
4,000,00
Khối lượng niêm yết
4,000,00
Cty CK phát hành
CTCP Chứng khoán Bản Việt
Tỷ lệ điều chỉnh do quyền
1
Bản cáo bạch
Xem file