CPOW2205

HOSE

Chứng quyền POW/VCSC/M/Au/T/A1 phát hành bởi CTCP Chứng khoán Bản Việt

Giá gần nhất của CPOW2205

Biến động
0.01 - 2.91
KLGD ngày gần nhất
-
Giá hoà vốn (không tính phí và lãi)
13.91
Giá cơ sở gần nhất
11,650.00
Ngày giao dịch đầu tiên
02/08/2022
Ngày giao dịch cuối cùng
11/01/2023

Thông tin cơ bản của CPOW2205

Tài sản cơ sở
Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP
Kỳ hạn
6 tháng
Tỷ lệ chuyển đổi
1:1
Giá chuyển đổi
13.90
Khối lượng phát hành
4,000,00
Khối lượng niêm yết
4,000,00
Cty CK phát hành
CTCP Chứng khoán Bản Việt
Tỷ lệ điều chỉnh do quyền
1
Bản cáo bạch
Xem file