CPOW2209

HOSE

Chứng quyền.POW.KIS.M.CA.T.07 phát hành bởi CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam

Giá gần nhất của CPOW2209

Biến động
0.01 - 0.87
KLGD ngày gần nhất
-
Giá hoà vốn (không tính phí và lãi)
16.37
Giá cơ sở gần nhất
13,150.00
Ngày giao dịch đầu tiên
06/09/2022
Ngày giao dịch cuối cùng
06/04/2023

Thông tin cơ bản của CPOW2209

Tài sản cơ sở
Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP
Kỳ hạn
8 tháng
Tỷ lệ chuyển đổi
4:1
Giá chuyển đổi
16.33
Khối lượng phát hành
8,000,00
Khối lượng niêm yết
8,000,00
Cty CK phát hành
CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam
Tỷ lệ điều chỉnh do quyền
1
Bản cáo bạch
Xem file