CSTB2211

HOSE

Chứng quyền.STB.KIS.M.CA.T.18 phát hành bởi CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam

Giá gần nhất của CSTB2211

Biến động
0.01 - 0.78
KLGD ngày gần nhất
-
Giá hoà vốn (không tính phí và lãi)
23.57
Giá cơ sở gần nhất
23,500.00
Ngày giao dịch đầu tiên
17/06/2022
Ngày giao dịch cuối cùng
23/12/2022

Thông tin cơ bản của CSTB2211

Tài sản cơ sở
Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín
Kỳ hạn
7 tháng
Tỷ lệ chuyển đổi
8:1
Giá chuyển đổi
23.33
Khối lượng phát hành
8,000,00
Khối lượng niêm yết
8,000,00
Cty CK phát hành
CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam
Tỷ lệ điều chỉnh do quyền
1
Bản cáo bạch
Xem file