CSTB2213

HOSE

Chứng quyền.STB.KIS.M.CA.T.19 phát hành bởi CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam

Giá gần nhất của CSTB2213

Biến động
0.01 - 0.79
KLGD ngày gần nhất
-
Giá hoà vốn (không tính phí và lãi)
24.52
Giá cơ sở gần nhất
22,350.00
Ngày giao dịch đầu tiên
03/06/2022
Ngày giao dịch cuối cùng
30/12/2022

Thông tin cơ bản của CSTB2213

Tài sản cơ sở
Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín
Kỳ hạn
7 tháng
Tỷ lệ chuyển đổi
8:1
Giá chuyển đổi
24.44
Khối lượng phát hành
6,000,00
Khối lượng niêm yết
6,000,00
Cty CK phát hành
CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam
Tỷ lệ điều chỉnh do quyền
1
Bản cáo bạch
Xem file