CSTB2214

HOSE

Chứng quyền STB/BSC/C/7M/EU/Cash/2022-01 phát hành bởi CTCP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam

Giá gần nhất của CSTB2214

Biến động
0.06 - 2.94
KLGD ngày gần nhất
-
Giá hoà vốn (không tính phí và lãi)
24.18
Giá cơ sở gần nhất
24,200.00
Ngày giao dịch đầu tiên
29/06/2022
Ngày giao dịch cuối cùng
05/01/2023

Thông tin cơ bản của CSTB2214

Tài sản cơ sở
Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín
Kỳ hạn
7 tháng
Tỷ lệ chuyển đổi
2:1
Giá chuyển đổi
23.00
Khối lượng phát hành
2,000,00
Khối lượng niêm yết
2,000,00
Cty CK phát hành
CTCP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam
Tỷ lệ điều chỉnh do quyền
1
Bản cáo bạch
Xem file