CSTB2215

HOSE

Chứng quyền.STB.KIS.M.CA.T.20 phát hành bởi CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam

Giá gần nhất của CSTB2215

Biến động
0.13 - 1.57
KLGD ngày gần nhất
-
Giá hoà vốn (không tính phí và lãi)
24.82
Giá cơ sở gần nhất
25,050.00
Ngày giao dịch đầu tiên
19/07/2022
Ngày giao dịch cuối cùng
24/03/2023

Thông tin cơ bản của CSTB2215

Tài sản cơ sở
Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín
Kỳ hạn
9 tháng
Tỷ lệ chuyển đổi
5:1
Giá chuyển đổi
22.22
Khối lượng phát hành
10,000,00
Khối lượng niêm yết
10,000,00
Cty CK phát hành
CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam
Tỷ lệ điều chỉnh do quyền
1
Bản cáo bạch
Xem file