CSTB2217

HOSE

Chứng quyền STB/4M/SSI/C/EU/Cash-13 phát hành bởi CTCP Chứng khoán SSI

Giá gần nhất của CSTB2217

Biến động
0.01 - 1.70
KLGD ngày gần nhất
-
Giá hoà vốn (không tính phí và lãi)
26.02
Giá cơ sở gần nhất
22,350.00
Ngày giao dịch đầu tiên
22/09/2022
Ngày giao dịch cuối cùng
30/12/2022

Thông tin cơ bản của CSTB2217

Tài sản cơ sở
Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín
Kỳ hạn
4 tháng
Tỷ lệ chuyển đổi
2:1
Giá chuyển đổi
26.00
Khối lượng phát hành
17,000,00
Khối lượng niêm yết
17,000,00
Cty CK phát hành
CTCP Chứng khoán SSI
Tỷ lệ điều chỉnh do quyền
1
Bản cáo bạch
Xem file