CSTB2301

HOSE

Chứng quyền CSTB02MBS22CE phát hành bởi CTCP Chứng khoán MB

Giá gần nhất của CSTB2301

Biến động
0.63 - 2.05
KLGD ngày gần nhất
-
Giá hoà vốn (không tính phí và lãi)
29.31
Giá cơ sở gần nhất
29,800.00
Ngày giao dịch đầu tiên
09/03/2023
Ngày giao dịch cuối cùng
13/07/2023

Thông tin cơ bản của CSTB2301

Tài sản cơ sở
Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín
Kỳ hạn
5 tháng
Tỷ lệ chuyển đổi
3:1
Giá chuyển đổi
26.40
Khối lượng phát hành
4,000,00
Khối lượng niêm yết
4,000,00
Cty CK phát hành
CTCP Chứng khoán MB
Tỷ lệ điều chỉnh do quyền
1
Bản cáo bạch
Xem file