CTCB2214

HOSE

Chứng quyền TCB/ACBS/Call/EU/Cash/8M/20 phát hành bởi Công ty TNHH Chứng khoán ACB

Giá gần nhất của CTCB2214

Biến động
0.20 - 1.90
KLGD ngày gần nhất
-
Giá hoà vốn (không tính phí và lãi)
32.16
Giá cơ sở gần nhất
32,200.00
Ngày giao dịch đầu tiên
26/10/2022
Ngày giao dịch cuối cùng
02/06/2023

Thông tin cơ bản của CTCB2214

Tài sản cơ sở
Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam
Kỳ hạn
8 tháng
Tỷ lệ chuyển đổi
3:1
Giá chuyển đổi
27.00
Khối lượng phát hành
4,500,00
Khối lượng niêm yết
4,500,00
Cty CK phát hành
Công ty TNHH Chứng khoán ACB
Tỷ lệ điều chỉnh do quyền
1
Bản cáo bạch
Xem file