CVNM2211

HOSE

Chứng quyền VNM/ACBS/Call/EU/Cash/8M/24 phát hành bởi Công ty TNHH Chứng khoán ACB

Giá gần nhất của CVNM2211

Biến động
0.02 - 3.80
KLGD ngày gần nhất
-
Giá hoà vốn (không tính phí và lãi)
66.92
Giá cơ sở gần nhất
65,900.00
Ngày giao dịch đầu tiên
26/10/2022
Ngày giao dịch cuối cùng
02/06/2023

Thông tin cơ bản của CVNM2211

Tài sản cơ sở
CTCP Sữa Việt Nam
Kỳ hạn
8 tháng
Tỷ lệ chuyển đổi
5.8946:1
Giá chuyển đổi
66.81
Khối lượng phát hành
6,000,00
Khối lượng niêm yết
6,000,00
Cty CK phát hành
Công ty TNHH Chứng khoán ACB
Tỷ lệ điều chỉnh do quyền
0.9824
Bản cáo bạch
Xem file