CVPB2213

HOSE

Chứng quyền VPB-HSC-MET10 phát hành bởi CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Giá gần nhất của CVPB2213

Biến động
0.01 - 1.79
KLGD ngày gần nhất
-
Giá hoà vốn (không tính phí và lãi)
20.33
Giá cơ sở gần nhất
17,050.00
Ngày giao dịch đầu tiên
27/09/2022
Ngày giao dịch cuối cùng
28/02/2023

Thông tin cơ bản của CVPB2213

Tài sản cơ sở
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng
Kỳ hạn
6 tháng
Tỷ lệ chuyển đổi
1.3321:1
Giá chuyển đổi
20.31
Khối lượng phát hành
7,000,00
Khối lượng niêm yết
7,000,00
Cty CK phát hành
CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
Tỷ lệ điều chỉnh do quyền
0.6661
Bản cáo bạch
Xem file