CVPB2214

HOSE

Chứng quyền VPB-HSC-MET11 phát hành bởi CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Giá gần nhất của CVPB2214

Biến động
0.54 - 1.60
KLGD ngày gần nhất
-
Giá hoà vốn (không tính phí và lãi)
19.16
Giá cơ sở gần nhất
20,800.00
Ngày giao dịch đầu tiên
17/01/2023
Ngày giao dịch cuối cùng
01/09/2023

Thông tin cơ bản của CVPB2214

Tài sản cơ sở
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng
Kỳ hạn
9 tháng
Tỷ lệ chuyển đổi
4:1
Giá chuyển đổi
17.00
Khối lượng phát hành
10,000,00
Khối lượng niêm yết
10,000,00
Cty CK phát hành
CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
Tỷ lệ điều chỉnh do quyền
1
Bản cáo bạch
Xem file