CVPB2301

HOSE

Chứng quyền VPB/BSC/C/9M/EU/Cash/2022-01 phát hành bởi CTCP Chứng khoán BIDV

Giá gần nhất của CVPB2301

Biến động
0.31 - 1.27
KLGD ngày gần nhất
-
Giá hoà vốn (không tính phí và lãi)
21.04
Giá cơ sở gần nhất
20,400.00
Ngày giao dịch đầu tiên
02/02/2023
Ngày giao dịch cuối cùng
25/09/2023

Thông tin cơ bản của CVPB2301

Tài sản cơ sở
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng
Kỳ hạn
9 tháng
Tỷ lệ chuyển đổi
4:1
Giá chuyển đổi
19.80
Khối lượng phát hành
2,000,00
Khối lượng niêm yết
2,000,00
Cty CK phát hành
CTCP Chứng khoán BIDV
Tỷ lệ điều chỉnh do quyền
1
Bản cáo bạch
Xem file