Tin tức & sự kiện

06/09/2022

ACM: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

22/08/2022

ACM: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

22/08/2022

ACM: Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

16/08/2022

ACM: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

15/08/2022

ACM: Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 2 năm 2022 của Công ty không đủ điều kiện tổ chức

11/08/2022

ACM: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

10/08/2022

Vi phạm công bố thông tin, ACM bị phạt 250 triệu đồng

Ngày 05/08/2022, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) có quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với CTCP Tập đoàn Khoáng sản Á Cường (UPCoM: ACM).

03/08/2022

ACM: Báo cáo tài chính năm 2021

03/08/2022

ACM: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty không đủ điều kiện để tiến hành

03/08/2022

ACM: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

19/07/2022

Giao dịch lần đầu - 51,000,000 CP

19/07/2022

Đưa cổ phiếu vào diện hạn chế giao dịch

18/07/2022

ACM: Thông báo về việc hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM

08/07/2022

ACM: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

07/07/2022

Hủy niêm yết cổ phiếu

07/07/2022

Giao dịch trở lại UPCoM

06/07/2022

ACM: Công bố thông tin giá cổ phiếu giảm sàn 05 phiên

15/06/2022

ACM: Ngày 08/07/2022, ngày hủy niêm yết cổ phiếu của CTCP Tập đoàn Khoáng sản Á Cường

10/06/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu ACM của CTCP Tập đoàn Khoáng sản Á Cường như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 13/06/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 10/06/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo sau
          - Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở Công ty cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Á Cường
          - Nội dung họp: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

30/05/2022

ACM: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách đại hội đồng cổ đông