Tin tức & sự kiện

27/01/2023

ACM: Báo cáo tài chính quý 4/2022

07/11/2022

ACM: Báo cáo tài chính quý 3/2022

06/09/2022

ACM: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

22/08/2022

ACM: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

22/08/2022

ACM: Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

16/08/2022

ACM: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

15/08/2022

ACM: Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 2 năm 2022 của Công ty không đủ điều kiện tổ chức

11/08/2022

ACM: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

10/08/2022

Vi phạm công bố thông tin, ACM bị phạt 250 triệu đồng

Ngày 05/08/2022, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) có quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với CTCP Tập đoàn Khoáng sản Á Cường (UPCoM: ACM).

03/08/2022

ACM: Báo cáo tài chính năm 2021

03/08/2022

ACM: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty không đủ điều kiện để tiến hành

03/08/2022

ACM: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

01/08/2022

ACM: Báo cáo tài chính quý 2/2022

19/07/2022

Giao dịch lần đầu - 51,000,000 CP

19/07/2022

Đưa cổ phiếu vào diện hạn chế giao dịch

18/07/2022

ACM: Thông báo về việc hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM

12/07/2022

ACM: Ngày 19/07/2022, ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu đăng ký giao dịch của CTCP Tập đoàn Khoáng sản Á Cường (ACM)

12/07/2022

ACM: Quyết định chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu của CTCP Tập đoàn Khoáng sản Á Cường (ACM)

08/07/2022

ACM: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

07/07/2022

Giao dịch trở lại UPCoM