Tin tức & sự kiện

16/01/2023

ADC: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

05/01/2023

ADC: Nghị quyết Hội đồng quản trị

24/10/2022

ADC: Báo cáo tài chính quý 3/2022

19/10/2022

ADC: Nghị quyết Hội đồng quản trị

18/08/2022

ADC: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

02/08/2022

ADC: Đề nghị người nước ngoài không năm giữ CP ADC

22/07/2022

ADC: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

21/07/2022

ADC: Báo cáo tài chính quý 2/2022

20/06/2022

ADC: Bổ nhiệm Ông Phạm Văn Thắng tiếp tục giữ vị trí Giám Đốc từ 12/06/2022

09/06/2022

ADC: Công bố thông tin ký hợp đồng kiểm toán năm 2022

18/05/2022

ADC: Hợp đồng kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính

13/05/2022

ADC: Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua kết quả kinh doanh Quý 1/2022

10/05/2022

ADC: Bổ nhiệm Ông Nguyễn Huy Hoàng giữ vị trí Kế toán trưởng từ 10/05/2022

22/04/2022

ADC: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

21/04/2022

ADC: Báo cáo tài chính quý 1/2022

31/03/2022

ADC: Báo cáo thường niên 2021

30/03/2022

ADC: Báo cáo tài chính năm 2021

30/03/2022

ADC: Nghị quyết Hội đồng quản trị số 02 năm 2022

29/03/2022

ADC: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

14/03/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1,400 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu ADC của Công ty cổ phần Mĩ thuật và Truyền thông như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Ngày dự kiến là 19/04/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Tòa nhà Diamond Flower (Handico 6), ngã tư Lê Văn Lương – Hoàng Đạo Thúy, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội.
          - Nội dung họp: Thông qua các nội dung thuộc Đại hội cổ đông thường niên năm 2022.
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 14% (01 cổ phiếu được nhận 1.400 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 25/04/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở Công ty cổ phần Mỹ thuật và Truyền thông vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 25/04/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên Lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.