Tin tức & sự kiện

30/08/2022

AGF: Giải trình liên quan đến báo cáo tài chính bán niên năm 2022

22/08/2022

AGF: Giải trình liên quan đến báo cáo tài chính bán niên năm 2022

19/08/2022

AGF: Thông báo duy trì diện bị hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM đối với cổ phiếu AGF

17/08/2022

Doanh nghiệp thủy sản bội thu trong quý 2

Nửa đầu năm nay, ngành thủy sản ghi nhận nhiều kỷ lục về doanh số, xuất khẩu, tăng trưởng, tiêu thụ… Kết quả tích cực này được thể hiện phần nào trong bức tranh kinh doanh của các doanh nghiệp thủy sản trên sàn chứng khoán.

16/08/2022

AGF: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

21/07/2022

AGF: Báo cáo tài chính quý 2/2022

21/07/2022

AGF: Bổ nhiệm Ông Huỳnh Xuân Vinh giữ chức Phó TGĐ phụ trách tài chính - Bà Hồ Xuân Hương đảm nhận chức danh Kế Toán Trưởng

​​

18/07/2022

AGF: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

30/06/2022

AGF: Hợp đồng kiểm toán năm 2022

24/06/2022

AGF: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

07/06/2022

AGF đặt mục tiêu có lãi 2022 nhờ nhu cầu xuất khẩu hồi phục

Năm 2022, CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản An Giang (UPCoM: AGF) sẽ tập trung vào sản xuất, kinh doanh sản phẩm fillet. Doanh thu ước tính 750 tỷ đồng, tăng 60% so với năm 2021.

06/06/2022

AGF: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

26/04/2022

AGF: Báo cáo tài chính quý 1/2022

07/04/2022

AGF: Báo cáo thường niên 2021

31/03/2022

AGF: Báo cáo tài chính năm 2021

24/03/2022

AGF: Thay đổi nhân sự

24/03/2022

AGF: Nghị quyết Hội đồng quản trị

08/03/2022

AGF: Nghị quyết Hội đồng quản trị

25/02/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu AGF của CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản An Giang như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 28/02/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/02/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: ngày thứ sáu 22/04/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Văn phòng Công ty số 1234 Trần Hưng Đạo, P.Bình Đức, TP.Long Xuyên, An Giang
          - Nội dung họp: + Thông qua các báo cáo trong niên độ tài chính 2021; báo cáo hoạt động của Ban Giám đốc, báo cáo tài chính; báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị; báo cáo của Ban kiểm soát;
+ Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch, sản xuất kinh doanh trong niên độ tài chính 2022;
+ Thông qua việc ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xem xét lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty từ danh sách các Công ty kiểm toán trong niên độ tài chính 2022;
          - Nội dung họp: + Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị thay thế cho ông Võ Văn Phong xin từ nhiệm thành viên hội đồng quản trị;
+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

11/02/2022

AGF: Báo cáo quản trị công ty năm 2021