Tin tức & sự kiện

06/09/2022

Một cá nhân trở thành cổ đông lớn của Angimex sau khi Louis Holdings thoái vốn

Tại CTCP Xuất Nhập khẩu An Giang (Angimex, HOSE: AGM), ông Nguyễn Văn Phúc thông báo mua được 1 triệu cp và chính thức trở thành cổ đông lớn từ ngày 29/08. Trước giao dịch, ông Phúc không sở hữu cổ phiếu nào của Angimex.

05/09/2022

AGM: Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Hoàng Văn Toàn

05/09/2022

AGM: Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn Nguyễn Văn Phúc

30/08/2022

Cổ phiếu AGM và ITA bị cắt margin từ 29/08

Ngày 29/08, Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM thông báo đưa cổ phiếu của CTCP Xuất nhập khẩu An Giang (Angimex, HOSE: AGM) và CTCP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo (HOSE: ITA) vào danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ (margin).

29/08/2022

AGM: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến Người nội bộ Công ty Cổ phần Louis Holdings

29/08/2022

AGM: Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ LADOPHAR

29/08/2022

Nửa năm, doanh nghiệp gạo trên sàn làm ăn phát đạt

Tính chung 6 tháng đầu năm 2022, nhiều doanh nghiệp ngành gạo đã đạt kết quả kinh doanh tích cực.

24/08/2022

Angimex nhận chuyển nhượng 19% vốn từ Louis Capital tại công ty con

HĐQT CTCP Xuất Nhập khẩu An Giang (Angimex, HOSE: AGM) ngày 23/08 thông qua việc nhận chuyển nhượng 19% phần vốn góp của CTCP Louis Capital (HOSE: TGG) tại Công ty TNHH Angimex Furious (AGM Furious), công ty con của Angimex.

23/08/2022

AGM: Thông báo về việc nhận chuyển nhượng 19% của TGG tại Furious

09/08/2022

Doanh nghiệp “họ Louis” ngậm trái đắng trong quý 2

Các doanh nghiệp liên quan đến vụ thao túng giá cổ phiếu của ông Đỗ Thành Nhân – còn gọi là cổ phiếu “họ Louis” – đều ghi nhận kết quả kinh doanh kém khả quan trong quý 2.

05/08/2022

"Vua gạo" An Giang lỗ ròng gần 10 tỷ trong quý 2, Louis Holdings muốn rút vốn

CTCP Xuất nhập khẩu An Giang (Angimex, HOSE: AGM) ghi nhận mức lỗ ròng quý 2 và 6 tháng đầu năm 2022 lần lượt gần 10 tỷ đồng và 3 tỷ đồng, chủ yếu do trích lập dự phòng giảm giá chứng khoán.

26/07/2022

AGM: Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ CTCP LOUIS HOLDINGS

25/07/2022

Louis Holdings muốn "chia tay" Angimex

CTCP Louis Holdings, công ty mẹ của CTCP Xuất Nhập khẩu An Giang (Angimex, HOSE: AGM), đăng ký thoái toàn bộ vốn tại AGM từ ngày 29/07-27/08.

22/07/2022

AGM: Thông báo bổ nhiệm Ban Kiểm toán nội bộ

22/07/2022

AGM: Thông báo thay đổi nhân sự Ban KTNB

21/07/2022

AGM: Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2022

14/07/2022

AGM: Nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ

30/06/2022

AGM: Biên bản họp Ban kiểm soát về việc bầu Trưởng BKS

30/06/2022

AGM: Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐQT và miễn nhiệm Phó TGĐ

29/06/2022

AGM: Nghị quyết của ĐHĐCD về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm nhân sự Thành viên HĐQT và Thành viên BKS