Tin tức & sự kiện

23/09/2022

AGR: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần 7

22/09/2022

AGR: Nghị quyết HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 349/NQ-HĐQT ngày 05/09/2022

05/09/2022

AGR: Nghị quyết HĐQT về việc ký hợp đồng tư vấn đại lý giữa Agribank và AGRISECO

27/07/2022

AGR: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022

13/07/2022

AGR: Lợi nhuận sau thuế quý 2/2022 giảm 92%

CTCP Chứng khoán Agribank (HOSE: AGR) vừa công bố BCTC quý 2/2022 với các chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận có chiều đi xuống trong diễn biến giảm mạnh của thị trường quý 2.

12/07/2022

AGR: Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2022

30/06/2022

AGR: Quy chế nội bộ về quản trị công ty

30/06/2022

AGR: Quy chế hoạt động của HĐQT

30/06/2022

AGR: Điều lệ công ty ban hành tháng 6/2022

30/06/2022

AGR: Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

30/06/2022

AGR: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

28/06/2022

IR Awards 2022: Ngân hàng, bán lẻ và chứng khoán là các ngành công bố thông tin tốt nhất thị trường

Ngân hàng là ngành có tỷ lệ Doanh nghiệp đạt Chuẩn CBTT năm 2022 cao nhất thị trường. Cụ thể, ngành này có 13/19 Doanh nghiệp đạt Chuẩn CBTT năm 2022, tương đương tỷ lệ hơn 68.4%. Công nghệ thông tin, bất động sản, xây dựng, vật liệu xây dựng, chế biến thủy sản và bán buôn là những ngành có tỷ lệ Doanh nghiệp đạt Chuẩn CBTT năm 2022 dưới 50%.

23/06/2022

AGR: Quyết định của HĐQT về việc bổ nhiệm lại chức vụ Giám đốc chi nhánh Miền Nam

20/06/2022

IR Awards 2022: 385 Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán năm 2022

Trong hai năm gần nhất là 2021 và 2022, số lượng doanh nghiệp niêm yết vượt qua được vòng khảo sát toàn diện về hoạt động công bố thông tin (CBTT) đều lớn hơn 50%. Điều này cho thấy sự chuyển biến tích cực trong việc chấp hành đúng quy định của cơ quan chức năng về CBTT.

20/06/2022

AGR: Thông báo nhận được Quyết định của UBCKNN về việc chấp thuận cung cấp dịch vụ ứng trước tiền bán chứng khoán

09/06/2022

AGR: Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

29/04/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Agribank (mã CK: AGR) như sau:

19/04/2022

AGR: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

23/03/2022

AGR: Báo cáo thường niên năm 2021

18/03/2022

AGR: Thông báo thay đổi nhân sự