Tin tức & sự kiện

06/09/2022

AMV: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 (công ty mẹ)

31/08/2022

AMV: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

25/08/2022

AMV: Đặng Nhị Nương - Ủy viên HĐQT, Giám đốc - đã bán 7,289,076 CP

12/08/2022

AMV: Đặng Nhị Nương - Ủy viên HĐQT, Giám đốc - đăng ký bán 7,289,076 CP

11/08/2022

AMV: Đặng Nhị Nương - Ủy viên HĐQT, Giám đốc - đã mua 0 CP

05/08/2022

AMV báo lãi ròng quý 2 gấp đôi nhờ doanh thu tăng mạnh

CTCP Sản xuất Kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ (HNX: AMV) cho biết đã mở rộng quy mô và đổi mới cách thức kinh doanh trong quý 2/2022.

28/07/2022

Cổ đông lớn bán mạnh gần 3 triệu cp AMV

Tại CTCP Sản xuất Kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ (HNX: AMV), bà Nguyễn Thị Hồng Hải vừa bán 2.9 triệu cp từ ngày 20-21/07.

26/07/2022

AMV: Nguyễn Thị Hồng Hải không còn là cổ đông lớn

25/07/2022

AMV: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Nguyễn Thị Hồng Hải

19/07/2022

Giao dịch bổ sung - 11,484,745 CP

15/07/2022

AMV: Ngày 19/07/2022, ngày giao dịch đầu tiên 39,996,789 cổ phiếu niêm yết bổ sung

11/07/2022

AMV: Hai cổ đông lớn bán mạnh 1.5 triệu cp

Tại CTCP Sản xuất Kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ (HNX: AMV), 2 cổ đông lớn là bà Nguyễn Thị Hồng Hải và ông Phạm Thế Vỹ vừa bán lần lượt 500,000 cp và hơn 1 triệu cp.

11/07/2022

Lãnh đạo AMV tiếp tục đăng ký mua 1 triệu cp

Bà Đặng Nhị Nương - Ủy viên HĐQT, Giám đốc CTCP Sản xuất Kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ (HNX: AMV) - đăng ký mua 1 triệu cp AMV từ ngày 11/07-05/08.

08/07/2022

AMV: Phạm Thế Vỹ không còn là cổ đông lớn

08/07/2022

AMV: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Nguyễn Thị Hồng Hải

08/07/2022

AMV: Đặng Nhị Nương - Ủy viên HĐQT, Giám đốc - đăng ký mua 1,000,000 CP

08/07/2022

AMV: Đặng Nhị Nương - Ủy viên HĐQT, Giám đốc - đã mua 0 CP

06/07/2022

AMV: Thông báo chấp thuận niêm yết bổ sung 39,996,789 cổ phiếu

04/07/2022

AMV: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

04/07/2022

AMV: Ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022