Tin tức & sự kiện

30/01/2023

APC: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022

27/01/2023

BCTC 4/2022 APC - Lại một năm kết quả kinh doanh đi xuống.

18/01/2023

APC: Giải trình KQKD quý 4/2022 so với cùng kỳ năm trước

15/12/2022

APC: Thông báo thay đổi nhân sự công ty

14/12/2022

APC: Thông báo miễn nhiệm KTT và bổ nhiệm người phụ trách CBTT

20/10/2022

APC: Giải trình KQKD quý 3/2022 so với cùng kỳ năm trước

20/10/2022

APC: BCTC Tóm tắt quý 3 năm 2022

18/10/2022

APC: Bổ nhiệm Ông Đinh Văn Trung giữ chức vụ Kế Toán Trưởng thay thế cho Bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung

14/10/2022

APC: Nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm Kế toán trưởng và người phụ trách CBTT

15/08/2022

APC: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2022 so với 6 tháng đầu năm 2021

15/08/2022

APC: BCTC quý 2 năm 2022

27/07/2022

APC: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022

20/07/2022

APC: Giải trình KQKD quý 2/2022 so với cùng kỳ năm trước

20/07/2022

APC: BCTC Tóm tắt quý 2 năm 2022

19/07/2022

APC: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022

20/06/2022

IR Awards 2022: 385 Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán năm 2022

Trong hai năm gần nhất là 2021 và 2022, số lượng doanh nghiệp niêm yết vượt qua được vòng khảo sát toàn diện về hoạt động công bố thông tin (CBTT) đều lớn hơn 50%. Điều này cho thấy sự chuyển biến tích cực trong việc chấp hành đúng quy định của cơ quan chức năng về CBTT.

25/05/2022

APC: Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2022

05/05/2022

APC: Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT

05/05/2022

APC: Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm chức danh Chủ tịch, Thành viên UBKT

29/04/2022

APC: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022