Tin tức & sự kiện

27/09/2022

API: Nghị quyết Hội đồng quản trị

21/09/2022

API: Quyết định Chủ tịch HĐQT v/v sửa đổi điều lệ Công ty

15/09/2022

API: Nguyễn Thu Phương không còn là cổ đông lớn

14/09/2022

API: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết

13/09/2022

API: Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu

09/09/2022

API: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Nguyễn Thu Phương

06/09/2022

API: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

06/09/2022

API: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 (công ty mẹ)

06/09/2022

Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 100:120

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu API của CTCP Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 07/09/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 06/09/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu:
          - Tỷ lệ thực hiện: 120% (Người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 120 cổ phiếu mới)
          - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu phát hành cho mỗi cổ đông sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền sẽ được hủy bỏ.
          - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: - Ví dụ: Cổ đông sở hữu 114 cổ phiếu, số cổ phiếu thưởng phân bổ theo quyền là 136,8 cổ phiếu. Số cổ phiếu cổ đông thực nhận là 136 cổ phiếu, phần lẻ thập phân 0,8 cổ phiếu sẽ được hủy bỏ.
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu thưởng tại Tầng 3, tòa nhà Grand Plaza, số 117 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội và xuất trình chứng minh nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu phát hành thêm để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tại các Thành viên Lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

29/08/2022

API: Nghị quyết Hội đồng quản trị

26/08/2022

API: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu

25/08/2022

API: API công bố về việc chốt danh sách thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

25/08/2022

API: API công bô về việc chốt danh sách thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

24/08/2022

API được UBCKNN chấp thuận chia thưởng tỷ lệ cao nhất trong lịch sử niêm yết

Theo CBTT, cổ đông của API sẽ được nhận cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 120%, ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền là 07/09/2022.

06/08/2022

API: Báo cáo tài chính quý 2/2022

28/07/2022

APS báo lỗ kỷ lục 363 tỷ đồng trong quý 2 

Theo BCTC quý 2/2022, CTCP Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương (HNX: APS) báo lỗ sau thuế gần 363 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước vẫn có lãi 4 tỷ đồng.

06/07/2022

API: Nguyễn Thị Bổn - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã bán 966,100 CP

04/07/2022

API: Ký Hợp đồng kiểm toán năm 2022

17/06/2022

API: Nghị quyết Hội đồng quản trị

17/06/2022

API: Mẹ của Ủy viên HĐQT muốn thoái sạch vốn

Vì nhu cầu tài chính cá nhân, bà Nguyễn Thị Bổn, mẹ của ông Nguyễn Đỗ Lăng - Ủy viên HĐQT CTCP Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương (HNX: API), vừa đăng ký bán sạch hơn 966 ngàn cp đang nắm giữ trong thời gian từ 20/06-19/07/2022 theo phương thức giao dịch thỏa thuận.