Tin tức & sự kiện

01/12/2022

API: Giải trình cổ phiếu API tăng trần 5 phiên liên tiếp

23/11/2022

Cổ phiếu đồng loạt tăng trần 5 phiên, doanh nghiệp giải trình do cung cầu thị trường

Từ 16/11 - 22/11, hàng loạt cổ phiếu như MCG, DLG, APS, API, PVL, APG, TCH tăng trần 5 phiên liên tiếp.

23/11/2022

API: Giải trình cổ phiếu API tăng trần 5 phiên liên tiếp

14/11/2022

Doanh nghiệp bất động sản nhà ở ảm đạm sau 9 tháng

9 tháng đầu năm 2022, ngành bất động sản liên tiếp đối mặt với nhiều khó khăn, đặc biệt liên quan đến dòng tiền. Trong bối cảnh chung của ngành không thuận lợi, các doanh nghiệp phát triển bất động sản dân dụng cũng chịu không ít ảnh hưởng, dẫn đến kết quả kinh doanh kém khả quan hơn so với cùng kỳ năm 2021.

08/11/2022

API: Nghị quyết Hội đồng quản trị

01/11/2022

API: Báo cáo tài chính quý 3/2022 (công ty mẹ)

01/11/2022

API: Báo cáo tài chính quý 3/2022

01/11/2022

Giao dịch bổ sung - 45,863,976 CP

25/10/2022

API: Ngày 01/11/2022, ngày giao dịch đầu tiên 45,863,976 cổ phiếu niêm yết bổ sung

12/10/2022

Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 45,863,976 CP

11/10/2022

API: Thông báo chấp thuận niêm yết bổ sung 45,863,976 cổ phiếu

10/10/2022

API: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

27/09/2022

API: Nghị quyết Hội đồng quản trị

21/09/2022

API: Quyết định Chủ tịch Hội đồng quản trị về việc sửa đổi điều lệ Công ty

21/09/2022

API: Quyết định Chủ tịch HĐQT v/v sửa đổi điều lệ Công ty

15/09/2022

API: Nguyễn Thu Phương không còn là cổ đông lớn

14/09/2022

API: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết

13/09/2022

API: Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu

09/09/2022

API: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Nguyễn Thu Phương

06/09/2022

API: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022