Tin tức & sự kiện

30/12/2023

Doanh nghiệp từng nộp thuế cao nhất tỉnh Nghệ An, nay "đội sổ" nợ thuế

27/12/2023

Chủ tịch tập đoàn vừa bị hoãn xuất cảnh: Công ty nợ thuế gần 1.000 tỷ đồng

08/12/2023

Nhà đầu tư ‘quay xe’ với cổ phiếu penny

08/12/2023

Danh sách 23 cổ phiếu sàn UpCoM vừa bị đình chỉ giao dịch

11/07/2023

B82: Quyết định duy trì diện hạn chế giao dịch đối với cổ phiếu B82

11/07/2023

B82: Thông báo về trạng thái chứng khoán của cổ phiếu B82

23/05/2023

B82: Thông báo trạng thái chứng khoán cổ phiếu B82

23/05/2023

B82: Quyết định duy trì diện hạn chế giao dịch đối với cổ phiếu B82

01/08/2022

B82: Thông báo duy trì diện bị hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch Upcom

06/07/2022

B82: Dương Tạ Hải Ninh không còn là cổ đông lớn

01/06/2022

B82: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Dương Tạ Hải Ninh

01/06/2022

B82: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Dương Tạ Hải Ninh

27/05/2022

Duy trì hạn chế giao dịch thêm 5 mã trên sàn UPCoM

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) ngày 27/05 thông báo duy trì hạn chế giao dịch đối với B82, BLW, C12, CAD, CLG.

27/05/2022

B82: Thông báo về việc duy trì diện hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM đối với cổ phiếu của tổ chức đăng ký giao dịch chậm công bố thông tin báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán

08/11/2021

B82: Dương Lê Tĩnh - Trưởng Ban kiểm soát - đăng ký bán 14,900 CP

26/07/2021

B82: Thông báo bổ sung lý do hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM

28/05/2021

B82: Thông báo bổ sung lý do hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM

13/08/2020

B82: Thông báo về việc bổ sung lý do hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM đối với cổ phiếu của Công ty cổ phần 482 (MCK: B82)

26/05/2020

B82: Thông báo về việc bổ sung lý do hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM

06/04/2018

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2018

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu B82 của CTCP 482 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 18/04/2018
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/04/2018
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến cuối tháng 04/2018
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty cổ phần 482 – Số 155 đường Trường Chinh, Vinh, Nghệ An
          - Nội dung họp: + Báo cáo của Hội đồng quản trị công ty;
+ Báo cáo của Giám đốc công ty;
+ Báo cáo các chỉ tiêu tài chính, phương án phân chia lợi nhuận, chi trả cổ tức và phương án chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
+ Báo cáo của Ban kiểm soát;
+ Báo cáo lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2018;
+ Thảo luận các báo cáo, biểu quyết các vấn đề;
+ Một số nội dung liên quan khác.