Tin tức & sự kiện

13/09/2022

VBMA: Ngân hàng tiếp tục áp đảo trong cuộc đua trái phiếu tháng 8

Theo thống kê của Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam (VBMA), tháng 08/2022 có 26 đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ (gồm 23 đợt phát hành từ tổ chức tín dụng và 3 từ doanh nghiệp) và một đợt phát hành ra công chúng với tổng giá trị hơn 14.2 ngàn tỷ đồng.

07/09/2022

BAF: Thông báo về việc chốt danh sách trái chủ của Trái phiếu BAFH2225001

29/08/2022

BAF: Thông báo công văn của UBCKNN về báo cáo kết quả chào bán trái phiếu ra công chúng đợt 1 của BAF

25/08/2022

BAF: Báo cáo kết quả đợt chào bán trái phiếu ra công chúng năm 2022 đợt 1

19/08/2022

BAF dự kiến huy động 600 tỷ đồng từ phát hành trái phiếu

Trong bối cảnh thị trường trái phiếu doanh nghiệp đang bị kiểm soát chặt chẽ, CTCP Nông nghiệp BAF Việt Nam (HOSE: BAF) mới đây thông qua phương án cũng như hồ sơ đăng ký phát hành trái phiếu trị giá 600 tỷ đồng.

18/08/2022

BAF: Nghị quyết HĐQT về việc tăng vốn điều lệ và hỗ trợ cho vay trung và dài hạn đối với công ty con

18/08/2022

BAF: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ

16/08/2022

BAF: Nghị quyết HĐQT về việc triển khai chi tiết phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ năm 2022

12/08/2022

BAF: Nghị quyết HĐQT về việc chấp thuận nhận chuyển nhượng vốn góp của Công ty Tân Châu

12/08/2022

BAF: Nghị quyết và Biên bản kiểm phiếu ĐHĐCĐ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

03/08/2022

BAF dự kiến bán 600 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi cho IFC

Tổ chức tài chính Quốc Tế (IFC) dự kiến đầu tư 600 tỷ đồng vào Công ty Cổ phần BaF Việt Nam (BaF, Công ty) thông qua Trái phiếu chuyển đổi. Mở rộng chăn nuôi hiện đại theo mô hình 3F khép kín, nâng quy mô đàn lên gần 1.5 triệu với sản lượng sản xuất gần 4 triệu heo nái và heo thịt năm 2025

02/08/2022

BAF: Thông báo chào bán trái phiếu, giấy chứng nhận chào bán, bản cáo bạch và phụ lục đính kèm

02/08/2022

BAF: Giải trình chênh lệch LNST BCTC HN và Tổng hợp quý 2/2022 so với cùng kỳ năm trước

29/07/2022

BAF: Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

26/07/2022

BAF: Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Thường trực Công ty

25/07/2022

BAF: Nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh một số nội dung của Nghị quyết số 10,05 ngay2/05/2022

23/07/2022

BAF: Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng

14/07/2022

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2022

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo ngày ĐKCC lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của  Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam như sau:

01/07/2022

BAF: Thông báo ngày ĐKCC lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

24/06/2022

BAF: Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản